Міська методична секція викладачів основ технічної механіки, основ електротехніки, фізики та математики закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва Тема: «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти на основі інформаційно-комунікативних та активних форм навчання».

  Презентація навчального закладу Дяченко Л.В. Розвиток творчої активності здобувачів освіти на уроках математики шляхом використання ІКТ Рябоконь С. Уроки-кейси як метод формування ключових компетентностей здобувачів освіти Пархоменко С. Використання технологій випереджувального навчання на уроках природничо-матичного циклу Матеріали секції

Впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій у загальноосвітню та професійну підготовку кваліфікованих робітників у контексті євроінтеграції (з досвіду роботи педагогів, які атестуються у 2019-2020 н.р.)

№ з/п Тема доповіді ПІБ доповідача 1 Електронний підручник як елемент інтерактивного освітнього середовища на уроках географії Агафонов Є.О., викладач географії 2 Розвиток  критичного мислення  на уроках англійської мови – запорука особистісної ефективності та успішності учнів Благодарна Т.І., викладач англійської Читать дальше …

03 жовтня 2019 року міська методична секція викладачів іноземної мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на тему:  «Процес оволодіння мовою як розуміння живої іншомовної дійсності»

IDIOM Благодарна виступ Матеріали ММС іноземної мови 03.10.19 Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін Формування у здобувачів освіти цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається

Міська методична секція педагогічних працівників професій легкої, поліграфічної промисловості й сфери послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва «Метод проектів як один із засобів формування професійних компетенцій здобувачів освіти» (20.02.2019)

План Міської методичної секції  СУТНІСТЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Формування навчальних та дослідницьких компетентностей здобувачів освіти засобами освітнього проекту на уроках спецдисциплін Миловаріння на майстер класс  

Методичні поради класному керівнику

Вивчення психічних особливостей дитини педагогом Як скласти план виховної роботи? Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів Телефонний етикет З чого слід розпочати роботу класному керівникові? Методи і форми виховання Форми виховної роботи в старшій школі 10-11 класи Безпечні канікули: що Читать дальше …

Методичні матеріали для виховних заходів

Використані матеріали з інтернет-видання «Шкільне життя» (https://www.schoollife.org.ua) Урок протидії торгівлі людьми «Торгівля людьми — сучасне рабство» Брейн-ринг «Знайомтесь — видатні українці» Сценарій конференції «Лунають великодні дзвони» Виховна година «Вберегтися і вижити» Виховна година «Від проголошення Незалежності до нової України: до Читать дальше …

Методичні матеріали для батьківських зборів

Батьківський лекторій «Виховання культури поведінки підлітка» Ворк-шоп для батьків «Якщо що, я з тобою» Батьківські збори «Гендерна освіта як фактор підготовки підлітка до дорослого життя» Дисципліна і самоконтроль як підготовка до самостійної роботи у навчанні та позашкільній діяльності Круглий стіл Читать дальше …

Методичні поради молодому педагогу

IГРОВА МОДЕЛЬ УРОКУ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ТА ОЦIНЮВАННЮ ЗНАНЬ ВИМОГИ ДО ПОВТОРЕННЯ I ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ДЕЯКI МОДЕЛI СУЧАСНИХ УРОКIВ ДЛЯ ТОГО, ЩО УНИКАТИ ПОМИЛОК МЕТОДИЧНI ПРИЙОМИ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ МОТИВАЦIЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПОРАДИ ДОСВIДЧЕНИХ КОЛЕГ МОЛОДОМУ ФАХIВЦЕВI ПСИХОЛОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI Читать дальше …

Методичні поради голові методичної комісії

ОРIЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАСIДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ОРIЄНТОВНИЙ АНАЛIЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ОРIЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМIСIЇ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМIСIЇ ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦIВНИКIВ ТИПОВI НЕДОЛIКИ У ПЛАНУВАННI РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМIСIЇ

Проект «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА»

Опис проекту Проект library.cpoitpd.kiev.ua опис проекту національно-патріотичне виховання